Mulderskopdate - Ontwikkelingen in bossen tussen Nijmegen, Groesbeek en Mook

Laatste  artikelen:

- Reflecties over Klankbordgroep en de verhouding met Red ons Bos door Nico van de Poel (IVN Rijk van Nijmegen) (29 juli 2011)

- Ontwikkelingen rondom Klankbordgroep Heiderijk (13 juli 2011)


INTRODUCTIE 

Sinds het project Heiderijk (zie Red ons Bos en Heiderijk) is er veel beroering ontstaan rondom het bosbeheer in de bossen tussen Nijmegen, Groesbeek, Malden en Mook. Het project had als doel om zo'n 300 ha heideleefgebied te maken. Dit is gepaard gaan met flinke boskap. Het heideleefgebied is in 2009-2010 dan ook bijna verdubbeld van 110 ha naar 200ha. 

In het najaar van 2010 werd bekend dat het project voor de komende 5 jaar zou worden stilgelegd; dit tot grote vreugde van de vele tegenstanders. 

Bij menigeen is het haast traditionele vertrouwen in de grote natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten door de gang van zaken rondom het project verandert in een gevoel van wantrouwen.

Critici denken dat in feite Natuurmonumenten en vooral Staatsbosbeheer kunnen doen en laten wat ze willen in de bossen, zonder daarbij veel aandacht te hoeven besteden aan de veelal 'onwetende bosgebruikers'.

COMMUNICATIE

Waar vriend en vrijheid het over eens zijn is dat de communicatie verre van optimaal is geweest. Deze site beoogt een brug te slaan tussen de vele critici (waaronder de auteur van deze site) en de natuurorganisaties. De manier om dat te bereiken is door veel informatie te verstrekken. Op die manier kan er voorkomen worden dat bosliefhebbers iedere keer weer opnieuw voor verrassingen (boomkap) komen te staan.

Ook door openheid en transparantie kan het beeld van een ondoorzichtige en moeilijk bereikbare organisatie als Staatsbosbeheer worden veranderd. Hierbij wil ik ook benadrukken dat er door deze openheid ook mogelijkheid ontstaat om bepaalde praktijken ook kritisch te bevragen. Waarom is bijvoorbeeld dat bepaalde reguliere onderhoud nu zo belangrijk? Zou dat niet anders kunnen? 

Om een goede discussie te kunnen aangaan is het in ieder geval nodig dat de verschillende partijen weet hebben van elkaars idee├źn en achtergronden.

TUSSEN 'RED ONS BOS' EN 'HEIDERIJK'

Het idee van deze website is een soort brugfunctie tussen enerzijds de Heiderijkplannen en haar klankbordgroep en de stem van de vele burgers die niet nog meer bos gekapt willen zien worden voor het maken van heide.


Make a Free Website with Yola.