Mulderskopdate - Artikelen

Reflecties over Klankbordgroep Heiderijk en de verhouding met 'Red Ons Bos' door Nico van der Poel (IVN Rijk van Nijmegen)

July 29, 2011

Nico van der Poel is bestuurslid van het IVN Rijk van Nijmegen en is deelnemer van de klankbordgroep Heiderijk. Op de site van IVN is ook een speciale sectie ingericht voor het Heiderijk project. Ik stuitte op deze site en heb contact opgenomen met hem. Hij heeft me daarop een verslag gestuurd na een excursie door Harry Woesthuis van SBB op 27 juni 2011 dat in mijn ogen ook zeker geschikt is voor deze site.

Mijn dank voor de medewerking en graag wil ik andere leden van de klankbordgroep uitnodigen om ook hun gedachten te laten gaan over het project Heiderijk door contact op te nemen. Andere betrokkenen kunnen zich vanzelfsprekend ook laten horen. Het betreft hier overigens de mening van de heer van der Poel. Hieronder volgt zijn bijdrage:


IVN Klankbordgroep deelname.

Ik zit om meer redenen in de klankbordgroep.

1. In de eerste plaats wil ik benadrukken dat ik namens het IVN Rijk van Nijmegen erin zit. In de doelstelling van het IVN staat dat we meer mensen warm willen maken voor natuur. En hoe je het ook draait of keert in de discussie die ontstond n.a.v. snelle uitvoering van plan Heiderijk bleken ineens heel veel mensen geïnteresseerd in natuur. Sterker, ze wilden zich ervoor inzetten en voelden zich ermee verbonden. Er bleek ook hoe verschillend men tegen natuur kan aankijken. Ik vind dat al die stemmen moeten worden gehoord. Ik betreur dat “Red ons bos” niet deelneemt aan de klankbordgroep en wil best iets van hun geluid laten doorklinken.

Daarom wilde ik in de discussie in de eerste echte vergadering van de klankbordgroep nog eens stil staan welk doel we met z’n allen willen nastreven. Alle betrokkenen zouden kunnen uitspreken dat we maatregelen willen om genoemde doelsoorten meer kans te geven, maar graag met behoud van zoveel mogelijk bomen. Omdat de beheerders de agenda voor de eerste klankbordbijeenkomst al gemaakt hadden was er geen kans om dit te bespreken.

In de voorgaande informatieve vergadering werd de indruk gewekt dat de beherende instanties maar één ambitie en dus doel hebben: namelijk het behoud van de doelsoorten. Ik kan wel iets begrijpen van het motief van de actiegroep om niet meer deel te nemen.

We weten dat er met natuurbehoud (nog) flink wat subsidiegeld gemoeid is, maar ik ga niet zover (als Red ons bos) dat ik vind dat er alleen maar subsidiegeld wordt rondgepompt voor een soort van wensnatuur die geen echte natuur is. Daarvoor zie ik bij beheerders en heb ik ook zelf idealen om een aantal van de doelsoorten in de toekomst op meer plekken weer te kunnen treffen.

2. Ik ben met de werkgroep praktisch natuurbeheer van het IVN Rijk van Nijmegen al vanaf 1981 werkzaam voor Staatsbosbeheer en vanaf 1984 met name ook op en rond de Mulderskop. We doen onderhoud op een aantal natuurterreintjes verspreid in de boswachterij met het doel om daar soorten als hei, rode dopheide, zandhagedis, zadelsprinkhaan en nachtzwaluw meer kans te geven.

Maar in feite onderhouden we daarmee ook een soort dierentuintjes. Op een klein plekje hopen we de zadelsprinkhaan te behouden maar of het nu lukt of niet lukt, deze zal nooit op andere plekken kunnen komen.

Daarom waren we in 2003 blij met het onderzoek en plan ‘Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook’ al bleef het plan wel lang in de wachtruimte en zei zelfs een boswachter dat het eerst nog maar eens moest blijken. Voor onze terreintjes stond in het plan: voortzetting van het huidige beheer. Dat zag ik toch ook als een compliment.

Maar bij ons beheer was het wel jarenlang zoeken wat nu het beste zou werken. Op de halve maan hadden we zeker vijf jaar geleden een paar proefvlakjes en schapen zouden dat open houden, maar de schapen waren er te kort en ik stond het jaar erna met een handzeisje de pijpestrootje (zie foto) te maaien en de plekken zijn nu ook niet meer te zien. Een jaar of drie geleden zijn wat stroken gechopperd (o.i.d.) en sommige stroken bieden echt jonge hei en andere niet.

Dit voorjaar hebben we jonge bomen uit staan steken nabij de Nijmeegse baan omdat er te weinig begraasd was. Is natuur dus echt zo maakbaar ? Zullen die soorten ook echt winnen ? En dan zitten we ook weer dicht bij de vragen van Red ons bos. Dit maakt ook dat ik met name wil volgen hoe het gaat met beheer en wat monitoring oplevert. In deze en andere werkgroepen zitten IVN-ers.


 

Ontwikkelingen rondom Klankbordgroep Heiderijk

July 13, 2011

Op 26 mei 2011 is de tweede bijeenkomst - of eigenlijk de eerste echte - geweest van de klankbordgroep van Heiderijk. Ikzelf was niet aanwezig. Je kunt het verslag van deze bijeenkomst lezen op de site van heiderijk, en wel onder het kopje 'Nieuws', 'Verslagen Klankbordgroep'.

Tijdens deze bijeenkomst die is bijgewoond door ongeveer 25 personen volgens Nico van der Poel van IVN is er een voorzitter gekozen voor deze klankbordgroep, namelijk de heer Geert Jan Wienhoven, die bij de eerste bijeen...


Continue reading...
 

Mogelijkheden om verdere Heiderijk Boskap te Voorkomen

April 2, 2011


HEIDERIJK EN KLANKBORDGROEP

Op donderdagavond 31 maart 2011 is er in de Mallemolen in Groesbeek een bijeenkomst geweest in het kader van het opzetten van een klankbordgroep voor het project Heiderijk.

Tijdens de goed-bezochte bijeenkomst bleek al snel dat de wonden rond de boskap bij velen nog niet waren geheeld. De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om vragen schriftelijk in te leveren en de projectgroep van Heiderijk heeft toegezegd zoveel mogelijk te proberen ook schriftelijk antwoor...
Continue reading...
 

Onderzoek naar haalbaarheid reactivering spoorlijn Nijmegen-Groesbeek-Kleve

March 7, 2011

Op 17 maart 2011 wordt door het college van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen gesproken over het onderzoek van Prorail en de stadsregio over de haalbaarheid van de reactivering van de spoorlijn tussen Nijmegen, Groesbeek en Kleve (Weeze). Vanaf die dag is het onderzoek ook openbaar en zal het hier op de website geplaatst worden omdat het natuurlijk de spoorlijn betreft die langs Mulderskop en door de Groesbeeksebossen trekt.

Lees meer over de achtergronden op Belangen rondom Spoorlijn Nijmeg...
Continue reading...
 

Milieudefensie niet Enthousiast over Mogelijke Aanpassingen Weg Groesbeek-Mook

March 3, 2011
In een mail van Milieudefensie Nijmegen van Alex de Meijer van 4 maart 2011 werd gesproken over de mogelijke aanleg/aanpassing van een weg tussen Groesbeek en Mook. De voorkeursvariant loopt langs Mulderskop. 

Hieronder volgt uit deze mail het betreffende deel. Er wordt verwezen naar een Vervolgstudie Verkeersafwikkeling Groesbeek-A73 door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Goudappel Coffeng van 16 juni 2008, uit de tijd dat er nog volop bomen stonden op Mulderskop. Nu lijkt Milieudefensie duide...
Continue reading...
 

Antwoord van staatssecretaris Bleker op vragen rondom Heiderijk 25 januari 2011

February 1, 2011
Op 2 december 2010 heeft tweede kamerlid Karen Gerbrands (foto) van de PVV kamervragen gesteld over het project Heiderijk. Op 25 januari 2011 heeft staatssecretaris Henk Bleker hierop een antwoord gegeven. De vragen en de antwoorden kun je in haar volledigheid vinden door HIER te klikken. Hieronder geef ik de delen weer die specifiek gaan over het project Heiderijk:2
Deelt u de mening dat Staatsbosbeheer geen rekening houdt met de wensen van
omwonenden en dat dit ontoelaatbaar is. Zo nee, waar...
Continue reading...
 

Leden Gelderse Milieu Federatie lang niet allemaal voor Grote Boskapprojecten

January 24, 2011
In de tijd dat Heiderijk in de lente en zomer van 2010 de kranten haalde vanwege het grote ongenoegen onder vele recreatieve bosgebruikers werd vaak gesteld dat alle groene milieubewegingen grote voorstanders waren van het project Heiderijk. Soms hoorde je zelfs geluiden vallen van mensen die de kritiek van 'gewone' burgers afdeden als geluiden voortkomend uit onwetendheid. Mensen met een goed ontwikkeld groen hart (zoals bijvoorbeeld de Groen Links fractie in Nijmegen) waren er allemaal ...
Continue reading...
 

Wie mogen er Zagen in de Groesbeekse Bossen?

December 15, 2010

INTRODUCTIE
Een poosje terug wandelden we door de Groesbeekse bossen toen we het ronkende geluid hoorden van een aantal kettingzagen. 'Wat was hier nu weer aan de hand?', was onze eerste gedachte. Tijdens een gesprek met een van de zagers ontdekten we dat het particulieren waren die met een aanhangwagen een bepaald perceel(tje) hadden toegewezen gekregen waar ze gemerkte (gebleste) bomen mochten omzagen.

Hoe werkt dat systeem van percelen van staatsbosbeheer en wie mogen er allemaal zagen en wa...
Continue reading...
 

De 4 Dunningsblokken van Staatsbosbeheer in de Groesbeekse Bossen

December 11, 2010

INTRODUCTIE

Nu het project Heiderijk stil ligt tot 2015 vindt er in de Groesbeekse bossen alleen nog regulier onderhoud plaats. Door de grofheid van de kap van Mulderskop is er bij menig bosliefhebber een zeker wantrouwen ontstaan ten opzichte van natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zouden zij misschien niet stiekem onder de vlag van regulier onderhoud doorgaan met het uitvoeren van de doelen van het project Heiderijk?

Om te voorkomen dat er door het wantrouwen...
Continue reading...
 

Onveillige Uitkijktoren Hooge Hoenderberg Groesbeek Verwijderd

November 28, 2010

Langs de met rode paaltjes aangegeven Kraaijendalroute van 4 km stond tot november 2010 in de gebied van de Hoge Hoenderberg een stalen uitkijktoren. Toevalligerwijs had ik er nog een foto uit oktober van in de kast liggen. 

Het was dan ook met de nodige verbazing dat ik zag dat deze gehele karakteristieke uitkijktoren was verdwenen, zo eind november 2010. Ik heb toen contact gezocht met Staatsbosbeheer en die mailde me met de volgende uitleg:

"De uitkijktoren is afgebroken aangezien de toren n...
Continue reading...
 
Make a Free Website with Yola.