Sinds het project Heiderijk heeft Mulderskop veel aandacht gekregen. Op dit stukje Rijk van Nijmegen is namelijk in de winter van 2009-2010 grootschalig gekapt en geplagd met de bedoeling om heide te laten ontstaan. Of je het nu eens bent of niet met het idee om hier weer heide te laten ontstaan, is het interessant om iets meer te weten over de geschiedenis van de al bestaande huidige heide. 

Hiertoe heb ik contact gezocht met de boswachter Harry Woesthuis van Staatsbosbeheer die destijds (begin jaren 80) betrokken is geweest bij het laten ontstaan van de huidige heide. Hieronder volgt zijn beschrijving. Met dank voor de medewerking.

"Begin 1980 (volgens mij 1982) hebben we een eerste aanzet tot plaggen gedaan omdat het gehele heideterrein toen vergrast was met pijpestrootje. Dit was vooral het resultaat van jarenlange branden en meestal op het verkeerde moment, met als resultaat vergrassing.

Ook de rode dopheide was toen tot een klein aantal pollen terug gelopen (minder dan 5). Door het plaggen tot op de minerale ondergrond ontstond een goed kiembed voor zowel de rode dopheide alsook struikheide. door de afvoer van de mineralen kreeg pijpestrootje het heel moeilijk. 

In 1984 is ook het middendeel geplagd wat ook succesvol was voor struikheide en rode dopheide. Momenteel staan er al sinds eind tachtiger jaren honderden pollen rode dopheide (+/- 600), wat in de rest van Nederland zeer zeldzaam is (ik dacht nog 2 groeiplaatsen in Nederland). Ook de branden zijn toen gestopt op deze plek, wat natuurlijk ook belangrijk was.  

Alle twee de heidesoorten zijn spontaan uit de zaadbank opgekomen, er is dus niets gezaaid. Aan het bodemprofiel is niets gewijzigd in de zin van egalisatie of iets dergelijks. Alleen de kleine ondiepe oneffenheden zijn natuurlijk verdwenen door de toen gekozen werkwijze. Het terrein was voor het plaggen ook al nagenoeg vlak.  Gelukkig is dit een van de weinige locaties in het Groesbeekse die niet in de werkverschaffingsperiode gespit zijn. Hierdoor zit de aanwezige leem hoog in het profiel waardoor de rode dopheide hier kan voorkomen.

Door de hoge stikstof- en ammoniakdepositie groeit de heide sneller dan vroeger. Daardoor is hier de heide een aantal keren gemaaid. Dit om de rode dopheide voldoende licht te geven, anders zou deze overgroeid raken door de sneller groeiende soorten als pijpestrootje en struikheide.

Nu wordt het in combinatie met schapenbegrazing gedaan. Schapen grazen wel op pijpestrootje en struikheide en de Rode Dopheide eten ze niet waardoor de concurrenten weggegeten worden en er ook meer structuur in het heide terrein zelf komt.   

P.S. De rode dopheide schijnt vooral aan de westzijde van het heidegebied voor te komen.