In een mail van Milieudefensie Nijmegen van Alex de Meijer van 4 maart 2011 werd gesproken over de mogelijke aanleg/aanpassing van een weg tussen Groesbeek en Mook. De voorkeursvariant loopt langs Mulderskop. 

Hieronder volgt uit deze mail het betreffende deel. Er wordt verwezen naar een Vervolgstudie Verkeersafwikkeling Groesbeek-A73 door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Goudappel Coffeng van 16 juni 2008, uit de tijd dat er nog volop bomen stonden op Mulderskop. Nu lijkt Milieudefensie duidelijk wél op te komen voor het behoud van bomen.

"Nieuwe weg Groesbeek-Mook slecht idee

De gemeenten Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar zoeken al geruime tijd naar een betere verkeersverbinding tussen de A73 en Groesbeek. Voor het traject tussen Groesbeek en Heumen/Mook hebben de gemeenteraden in 2008 de voorkeur uitgesproken voor een deels nieuwe verkeersverbinding, Voorkeursvariant 5a

Hiermee blijft het Lierdal tussen Molenhoek en Heumen gespaard, maar wordt het natuurgebiedMookerheide fors aangetast. Onderaan de Heumense schans zou een nieuwe weg komen, oostelijk van het spoor vanaf de Heumensebaan (ter hoogte van de smalle brug over het spoor bij Molenhoek) tot aan de N271 bij Mook. Omdat binnenkort de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar buiten komen, laat Milieudefensie al graag weten: no way! Al was het maar omdat de (verkeers)cijfers laten zien dat hier helemaal geen sprake is van een echt knelpunt."

Illustratie afkomstig van het vervolgonderzoek van juni 2008, p.27